Ang dating biblia bible

Posted by / 02-Feb-2020 13:04

Ang dating biblia bible

We are grateful for the opportunity to distribute the Word of God and we pray for the "new" Christians - a challenge for local churches, but a big joy as well!

Portions of the Bible were first translated by Spanish friars into the Philippine languages in the catechisms and prayer materials they produced.

This influence is seen in Tagalog words and their spelling.

Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized.

I-tap ang audio icon upang piliin ang kabanata o bersong nais mong pakinggan. – Tampok sa aming app ang kompletong Ang Dating Biblia (ADB) 1905 na naglalaman ng Luma at Bagong Tipan.

Ngayon, milyon-milyong debotong Kristiyano sa Pilipinas at sa buong mundo ang may akses na sa Banal na Biblia sa wikang Filipino o Tagalog.

Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule.Kung hindi mo mabasa ang Banal na Kasulatan, makatutulong sa iyo ang pasalitang bersiyon ng Biblia.Pakinggan ang Banal na Salita ng Diyos habang ikaw ay nagmamaneho, nagpapahinga, naglalakad, o nagluluto.Ang Pilipinas ang isa sa mga nangungunang Kristiyanong bansa sa mundo, na may higit 86 milyong Filipino na tagasunod ng relihiyong Kristiyanismo.Sa mga Filipinong Kristiyano, 81 porsiyento ang Katoliko at 11 porsiyento ang Protestante. I-download mo ito, gamitin, basahin, at ibahagi nang walang anumang binabayaran.

ang dating biblia bible-66ang dating biblia bible-89ang dating biblia bible-63

Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English.

One thought on “ang dating biblia bible”

  1. The convicts, who often had only the scarcest connection to their countries of birth, had little chance of integrating into legitimate society, and they often turned to gang life.