Www angdatingdaan tv

Posted by / 01-May-2020 00:07

Www angdatingdaan tv

Membership of the Church soared and new local chapters were established to as far as North America, in Canada, in Europe, in Africa, and as near as the Asia Pacific, in China and in Australia.In 2002, our website wrote history when the 5th Philippine Web Awards picked out Ang Dating Daan Bible Exposition Online as the MOST POPULAR WEBSITE and PEOPLE’S CHOICE AWARD in the BEST ORGANIZATION CATEGORY.Eli ng masugid na mga tagapanood, kasama ang mga tagapakinig niya sa kaniyang programa sa radyo at sa pagiging resource person sa programa ni Manolo Favis sa radyong pinamagatang “Dis is Manolo and his Genius Family.”Nang buksan ni Bro.Eli bilang isang live segment ang tanong at sagot sa sa telebisyon, naging regular ang pagpunta ng mga tao sa istudyo kung saan nagbo-brodkast si Bro. Naging tanyag ang segment na ito na pinamagatang “Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang Sasagot,” na nagsilbing daan sa pagbubukas ng isa pang bersyon nito na idinaraos sa malalaking bulwagan sa iba’t ibang parte ng bansa at ngayon, ng buong mundo.It also believes that only the Church can teach the wisdom of God in the salvation of mankind.Our website features timely and relevant bible expositions and discussions, television segments, exposes, the hugely-popular Itanong mo kay Soriano (Ask Soriano) segment, religious references, and doctrines among others.Eli Soriano na naging popular ang kanyang tinig sa radyo noong pagpapasimula ng 1980.Bagama’t maikli lamang ang programa, unti-unti namang nagtamo si Bro.

Taong 2002 naman ng magkamit ang , radyo ang naging unang midyum nito ng pangmalawakang brodkast.Naging instrumental ang telebisyon sa mas maigting na pangangaral dahil sa pinagsamang kapasidad ng midyum na ito na magbigay ng audio at video.Nakita rin ng sambayanang Pilipino ang mukha ni Bro.Ang programang , na ngayon ay nagsasahimpapawid na rin gamit ang telebisyon, ay may simulcast sa pinakamalalaking istasyon ng radyo sa buong bansa.Ilan sa mga istasyong ito ay ang DZRH, Radyo Natin, at marami pang iba.

www angdatingdaan tv-50www angdatingdaan tv-6www angdatingdaan tv-20

Ito ay tinawag na Ang Dating Daan Bible Exposition.

One thought on “www angdatingdaan tv”